ПОЛИТИКА ЗА ЗАЩИТА НА ЛИЧНИ ДАННИ
От 25 май 2018 г. е в сила Регламент (ЕС) 2016/679 на Европейския парламент
и на Съвета от 27 април 2016 година относно защитата на физическите лица
във връзка с обработването на лични данни и относно свободното движение на
такива данни и за отмяна на Директива 95/46/EО (Общ регламент относно
защитата на данните)
Сигурността на данните, които сте ни поверили е много важна за нас. Ето защо
ние защитаваме Вашите данни като прилагаме всички подходящи технически и
организационни средства, с които разполагаме, за да не допускаме неразрешен
достъп, неразрешено или злонамерено ползване, загуба или преждевременно
заличаване на информация.
КОИ СМЕ НИЕ?
ЕВЕЛИН Р е фирма занимаваща се с предлагането на туристически услуги. Тя
е лицензиран туроператор към Министерство на туризма под номер 5684.
Създадена през 1997г. ЕВЕЛИН Р благодарение на своите усилия, спазвайки
основните си принципи за коректности всеотдайност в рабтата успя да се
наложи на туристическия пазар в България, като една от фирмите предлагащи
качествени туристически услуги и комфорт в пътуванията на своите туристи.
Подкрепата на нашите клиенти ни дава сили да вървим напред за по – големи
предизвикателства, за разширяване на предлганите услуги!
ЗАЩО СЪБИРАМЕ ИНФОРМАЦИЯ ОТ ВАС?
ЕВЕЛИН Р се отнася с уважение към защитата на личните данни и събира и
обработва такива само при спазване на изискванията на местното и
европейското законодателство. Целта на настоящата „Политика за защита на
личните данни“ е да Ви дадем информация как обработваме Вашите данни и
какви лични данни бихме събрали за Вас, с каква цел, срок и респ. какви са
Вашите права. Защитата на личната Ви информация през целия процес на
обработка на лични данни, както и сигурността на всички бизнес данни, е важен
въпрос за нас.
КАКВИ ЛИЧНИ ДАННИ СЪБИРАМЕ ЗА ВАС?
 Трите имена, единен граждански номер (за целите на издаване на
фактура, при поискване), дата на раждане и пол.
 Данни по лична карта/паспорт (единствено при чартърни полети за
спазване на определени нормативни задължения към ДАНС)
 Данни за контакт - адрес за контакт, телефонен номер и електронен
адрес (имейл)
 Данни на деца (име и дата на раждане) с цел предоставяне на специални
отстъпки;
 Данни от направен регистрации в нашия уеб сайт;
 Писма и електронна поща, която получаваме от Вас при комуникацията
ни;
КАК СЪБИРАМЕ ИНФОРМАЦИЯТА ЗА ВАС?
Най – често ЕВЕЛИН Р събира информацията за вашите лични данни
посредством:
 Сключването и изпълнението на договор - изготвяне на договори и други
административни или счетоводни документи като сметка или фактура за
закупените услуги; осигуряване на комплексно обслужване и
администриране на договора, вкл. по електронен път; за целта на
уведомления, свързани с нашите продукти и услуги.
 За целите на: Закона за счетоводството и Данъчно-осигурителния
процесуален кодекс и други свързани нормативни актове, при
задължения за предоставяне на информация на всички държавни
комисии и регулаторни органи, както и при изпълнение на задължения
във връзка с продажбата от разстояние, продажбата извън търговския
обект, предвидени в Закона за защита на потребителите;
 Съгласие от Ваша страна - за директен маркетинг на нашите
туристически продукти
ЕВЕЛИН Р може да съберем данни за Вас още в случаите когато: правите
запитване по мейл или друг начин за комуникация;използвате нашия уеб сайт,
вкл. когато правите онлайн резервация; избирате нашите продукти и услуги
директно в нашите офиси; давате съгласие, да получавате нашите актуални
предложения и промоции; попълвате нашите анкетни карти и/или участвате в
нашите промоционални игри; резервирате чрез наши партньори, вкл.
туристически агенти.
НА КОГО ПРЕДОСТАВЯМЕ СЪБРАНАТА ИНФОРМАЦИЯ?
ЕВЕЛИН Р се задължава да не предоставя личните Ви данни без Вашето
изрично съгласие на трети лица, освен, когато е необходимо за изпълнение на
поети договорни задължения към Вас.
В този случай е възможно да разкрием Вашите данни пред: курирески фирми,
Компанията, която предоставя хостинг услуги, свързани с тази уеб-страница,
външни консултанти и специалисти, правни кантори, търговски агенти и
представители и др.
Предоставянето на лични данни в някои случаи е задължително, за да спазим
законови изисквания, като: Регулаторни органи, вкл. държавни комисии,
институции и агенции, НАП, НОИ, съдилища, прокуратура, и други, на които сме
длъжни да предостави лични данни по силата на действащот законодателство;
Това и всяко друго предаване се извършва при стриктно спазване на
конфиденциалност и сигурност на личните Ви данни.Как защитаваме събранат
информация
Трансферът, съхранението и обработката на лични данни е обезпечен със
съвременни технически средства.
В случай, че закупите от нас туристически пакет за екскурзия в държава, която
не е членка на ЕС, то данните Ви могат да бъдат трансферирани извън рамките
на ЕС за целите на изпълнение на сключения между нас договор, съгласно чл.
49, т. 1, буква „б“ от Регламент 2016/679 – GDPR. Без извършването на
предаване на данните е невъзможно предоставяне на туристическия пакет и
респ. услугата ни.
ЕВЕЛИН Р няма да прехвърля данните ви извън рамките на ЕС без спазване
на законовите възможности, като ще въведе подходящи предпазни мерки, за да
запази поверителността на Вашата информация.
КАКВО ПРЕДСТАВЛЯВАТ БИСКВИТКИТЕ?
Бисквитките са малки текстови файлове, които уебсайтът може да използва,
като ги запише на вашето устройство. Целта на бисквитките е да „запомнят“
вашето устройство и да може то да бъде разпознато при последващо влизане в
уебсайта като по този начин уебсайтът ще бъде адаптиран спрямо
предпочитанията на потребителя. Бисквитки се наричат всички файлове, които
събират и запаметяват такава информация. Бисквитките могат да се
деактивират чрез: Специални инструменти за от:
tools.google.com/dlpage/gaoptout. Както и чрез опциите на браузърите (PC
компютър и Mac компютър, Internet Explorer, Firefox, Chrome, Safari, Мобилни
устройства, Safari iOS, Android и др.)
ДО КОГА СЪХРАНЯВАМЕ ВАШИТЕ ЛИЧНИ ДАННИ?
ЕВЕЛИН Р съхранява цялата информация, която е събрал за Вас и я
унищожава в законоуставените срокове и след окончателно уреждане на всички
наши финансови отношения. ЕВЕЛИН Р не пази Ваши данни безсрочно.
В зависимост от основанието на което се обработват Вашите лични данни
срокът на съхранение може да е различен. Вашите лични данни се съхраняват
от нас за срок от 6 години от отпадане на договорното ни основание, ако
обработваме личните данни за изпълнение на договорни задължения към Вас.
След изтичането на този срок и в случай, че не съществува законово основание
за продължаване съхранението на личните Ви данни, информацията за Вас се
унищожава. От нашата система перманентно се изтриват записите за Вас,
както и се унищожават хартиените досиета, съдържащи личните Ви данни.
СЪГЛАСИЕ
Можете по всяко време да оттеглите съгласието си за събиране, съхраняване и
използване на Вашите лични данни от ЕВЕЛИН Р. Оттеглянето обаче няма да
засегне законосъобразно обработените данни до оттеглянето.
ЗАЛИЧАВАНЕ, КОРЕГИРАНЕ И БЛОКИРАНЕ НА ЛИЧНИ ДАННИ
Ваше право е по всяко време да поискате от администратора да заличи,
коригира или блокира лични данни, обработването на които не отговаря на
изискванията на ЗЗЛД, както и право да поискате от администратора да
уведоми третите лица, на които са били разкрити личните данни за всяко
заличаване, коригиране или блокиране, което е извършено, с изключение на
случаите, когато това е невъзможно или е свързано с прекомерни усилия; Част
от правата Ви, като изтриване на данните или възразяване срещу
обработването, могат да бъдат ограничени от действащото законодателство.
Заявленията за достъп до информация или за корекция се подават лично или
от изрично упълномощено от Вас лице, чрез изрично писмено пълномощно.
Заявление може да бъде отправено и по електронен път, по реда на Закона за
електронния документ и електронния подпис.
В случай на нарушаване на правата Ви имате право да сезирате Комисията за
защита на личните данни в едногодишен срок от узнаване на нарушението, но
не по-късно от пет години от извършването му. При нарушаване на правата Ви
имате право да обжалвате действия и актове на администратора по съдебен
ред или пред Върховния административен съд. Съдът не може да бъде
сезиран, ако има висящо производство пред Комисията за същото нарушение
или решение на КЗЛД относно същото нарушение е обжалвано и няма влязло в
сила решение на съда.
ЗАКЛЮЧЕНИЕ
Промени в Политиките за сигурност
ЕВЕЛИН Р се задължава да Ви уведомим с изпращане на писмо по електронен
път (e-mail) на предоставената от Вас електронна поща за всички извършени
промени в тази Политика за поверителност. В допълнение ще вземем всички
възможни мерки за осведомяване в случай на промени относно защитата на
лични данни.
Ако имате въпроси по отношение защитата на данните, можете да се обърнете
към ЕВЕЛИН Р и нашето Длъжностно лице по защита на данните:
Нац. телефон 070080053
Email: info@evelinr.com
Политиката за Защита на личните данни е в сила от месец Май 2018
година.

Когато използвате нашите услуги, Вие приемате, че използваме "бисквитки" и други подобни технологии за подобряване и персонализиране на нашето съдържание, за анализиране на трафика, за показване на реклами и за защита от спам, зловреден софтуер и неразрешена употреба. Научете повече.